For Your Knowledge

Welcome to ENG 1001

For Your Knowledge

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ภาษาอังกฤษ วันละคำวันนี้เสนอคำว่า daunt  ครับ

เป็นคำกริยา แปลว่า ทำให้ท้อถอย , ทำให้เกรงขาม

ส่วนคำว่า noting daunted เป็นสำนวนแบบ British English คือไม่ท้อถอย 

            

               ถ้าคำว่าท้อทอย หรือ หมดกำลังใจ สามารถใช้คำว่า discourage ( dis = ไม่ + courage รากศัพท์มาจากคำว่า หัวใจ )   

รากศัพท์ของคำว่าหัวใจ มีอีกหลายคำเช่น

 

 

cardiac muscle (กล้ามเนื้อหัวใจ )

encourage (en = ทำให้ หรือแปลว่าใน  + cord  = หัวใจ ) คำนี้มีความหมายว่า  มีกำลังใจ, กระตุ้นกำลังใจ

courageous ( courage= หัวใจ + ous เติมท้ายคำทำให้คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ )คำนี้มีความหมายว่า  กล้าหาญ

(ถ้าแปลตามรากศัพท์   เพื่อให้จำได้ก็คือใจถึง  )

accord (ac มาจาก ad แปลว่าไปสู่เมื่อเจอกับ cord ซึ่งมีตัว c นำหน้าจึงเปลี่ยน ad เป็น ac   และเมื่อ + cord รากศัพท์ แปลว่าหัวใจ )   ความหมายของคำนี้ก็คือการตกลงร่วมกัน  

ตัวอย่างของคำที่มีรากศัพท์   ที่แปลว่าหัวใจมีอีกหลายตัวอย่างเช่น

concord (con = ร่วม  + cord  = หัวใจ ) คำนี้มีความหมายว่าความเป็นมิตรภาพ ,ความสอดคล้อง หรือข้อตกลง

discord (dis = ไม่  + cord  = หัวใจ ) (คำนี้มีความหมายว่า ความไม่ลงรอยการ , การขัดแย้งกัน

ส่วนคำว่า cardio ก็แปลว่าหัวใจ    อาจใช้ขยายคำเหล่านี้ได้ครับ เช่น

  cardio exercises

  cardio training

  cardio workouts      

    คำเหล่านี้ เป็นการฝึก หรือ การออกกำลังกายที่เน้นไปที่ การเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

     ขอกลับมาที่คำว่า daunt อีกที่ครับ  ถ้าเติม ing เข้าไป    คำนี้จะสามารถขยาย คำนามได้ มีความหมายว่า 

    น่าเกรงขาม , หรือสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะสำเร็จ เช่น  

   daunting task งานที่ยาก ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะสำเร็จ

   daunting challenge สิ่งที่ท้าทายอย่างมาก จะต้องใช้ความพยายาม ถึงจะทำให้สำเร็จ

   ขอจบที่คำว่า courage ที่แปลว่ากล้าหาญนะครับ    คำนี้ทำให้ผมนึกถึงคำกล่าวที่ว่า

  a ship is safe in harbor , but that's not what ships are for

    คำกล่าวของ William G.T. Shedd

    เรือปลดภัยเมื่อจอดในที่จอดเรือ     แต่นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรือถูกสร้างขึ้นมา  .....

  

   แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

Feel free

X

Right Click

No right click