For Your Knowledge

Welcome to ENG 1001

For Your Knowledge

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

สวัสดีครับ 

เนื่องจาก การพูดเป็นประตูสำคัญในการสื่อสารความคิด ผมจึงรวบรวมการพูดในสถานะการณ์ต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน

โดย แบ่งเป็นหมวดหมู่ และจะ Update ให้มากขึ้นเรื่อย ในโอกาสต่อไปนะครับ  

 

ห้วข้อนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการพูด  ขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน     ถ้าดูบทความนี้ด้วยมือถือ ก็ Bookmark เก็บไว้เลยเผื่อเจอสถานะการณ์ฉุกเฉินจะได้นึกออกครับ

ไม่รู้จะพูดอย่างไรบทความนี้อาจเป็นประโยชน์ได้ครับ   เข้าไปที่หัวนี้ครับ --------- > Click Speaking 

อย่าลืมกดที่คำศัพท์นั้น ๆ นะครับ จะมีรายละเอียดขึ้นมาครับ

 

Feel free

X

Right Click

No right click